projeler  
   
NO İŞİN ADI VE YERİ BAŞLANGIÇ/BİTİŞ  
94. SOCAR PETKݍ, PA (Ftalik Anhidrit) Fabrikasë¡°asite Art�ná´ – Montaj ݾleri 2012/.... İ“DEMİ’
93.

İ“DEMİ’, 2 No.lu Sinter Fabrikasͼhendislik, ݮᴬ İ­alat, Montaj, Ç¥lik Konstr㩹on İ­alat ve Montaj, Elektrik ve Enstrᮬ Demontaj ve Relokasyon ݾleri, 3.200.000 t/y. İ“KENDERUN

2010/2011 İ“DEMİ’
92.

İ“DEMİ’, 7 No.lu Pompa ݳtasyonu ve Ç¥vresi, Ya� Suyu Ana KanalÔ¡dilat ve Islah ݾleri. İ“KENDERUN

2009/2009  
91.

CIMPOR Yİ‚İ”AŞ Hasanoì¡® Çimento Fabrikasঃcedil;imento Silosu ve Besleme Sistemi İ­alat, ݮᴬ Montaj i岩, 5500 m3. ANKARA

2007/2008  
90.

İ“DEMİ’, PCI Çevre Düzenlemesi, Yüksek F�Baca Gazè¡´tÙ¡ngÔ¡nk楠Pompa Odas�eri. İ“KENDERUN

2007/2008  
89.

İ“DEMİ’, 4. Y㥫 F�Hammadde Besleme Konvey⬥ri M室islik, İ­alat, ݮᴠve Montaj ݾleri. İ“KENDERUN

2007/2008
88.

İ“DEMİ’, Buhar Kazanlar祬ik Konstr㩹on ݾleri.
İ“KENDERUN쯰>

2006/2007  
87.

İ“DEMİ’, 1 ve 2 no堓lab Is� F�ar�aat ve Montaj ݾleri, 2x400 t/h. İ“KENDERUN쯰>

2006/2008
86.

İ“DEMİ’,1600 m3'lࠄemineralize Su Tank�lat ve Montaj ݾi.
İ“KENDERUN쯰>

2006/2006  
85.

İ“DEMİ’, 6 ve 7 No'lu Buhar Kazanlarࠂetonarme Baca Yap�110m. İ“KENDERUN쯰>

2006/2007  
84.

İ“DEMİ’, Y㥫 F�ar K� Enjeksiyon (PCI) Tesisi ݮᴬ İ­alat, Montaj ݾleri, 1.000.000 t/y. İ“KENDERUN쯰>

2005/2006
83.

İ“DEMİ’, 3 No'lu Y㥫 F�ǥlik Baca Yap�65 m. İ“KENDERUN

2006/2006  
82.

ERDEMİ’, 4. Slab F� İ­alat, ݮᴬ Montaj, Demontaj i岩, 220 t/h. Kdz. Ereì© - ZONGULDAK

2004 / 2005
81.

E܁ެ Tun碩lek Termik Santral൮ Ü®ite Betonarme Baca Rehabilitasyonu. KܔAHYA༯p>

2003 / 2004  
80.

ENERJİ“A, GE 42 MW (GT 6000 BEV) Gaz Santral�taj楠Yardã½  Tesisleri. ǁNAKKALE

2002 / 2002
79.

K� yakì½ Yataá® (630 MW), Kemerké ¨630 MW) ve Yeniké ¨420 MW) termik santrallar� International Power (UK), T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O., ANKARA ENERJİ Ü’ETݍ A.Ş® VE MݍAG A.Ş® Konsorsiyumu tarafä¡® TEAŞ’ dan ݾletme Haklar�devral��UĞŒA (TEAŞ’a geri devredildi) 쯰>

1997 / 2006  
78.

770 MW Ankara Doᬧaz Kombine ǥvrim (CCGT) Santral� SUEZ ENERGY INTERNATIONAL - SEI (PRIMEROFݎ B.V., TELFݎ S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE DEFINANCEMENT S.A., BELGELECTRIC FINANCE B.V.) ve MݍAG Konsorsiyumu taraf䡮 Yݠ(Yap-ݾlet-Sahip ol) modeli ile ger祫le鲩lmesi ve 16 y೼reyle i崩lmesi. ANKARA

1998 / 2018
77.

TMO, Derince Liman Silosu Deprem Hasarlar�Onar�e Silo Sahas� olas䥰remlere kar૯ruma tedbirlerinin al�ಯjesi. İšMİ”

2001 / 2002
76.

BAYMݎA ENERJݠA.ޮ, Malik頝lkಥtim Okulu. Polatl�NKARA쯰>

2002 / 2002  
75.

E܁ެ Ambarl䥲mik Santralä ¶e 5. Grup BacalarÏ®ar�ݓTANBUL༯p>

2000 / 2000  
74.

STANDARD FASEL-LENTJES (MODERN ENERJݩ Is祲i Kazanµhar Jenerat⼠ (HRSG)�taj ݾleri, 66 ton/saat. K맶z - ǏRLU쯰>

2000 / 2000
73.

UNIMAR, 480 MW Doᬧaz Kombine Ç¥vrim (CCGT) Santral믭ple Periyodik Bak�MARMARA EREЌݓݠ

2000 / 2000  
72.

ZORLU ENERJݬ 42 MW Kombine Ç¥vrim Santral鼫sek Bas笽 Buhar Da�m Hatlar�taj楠ݾletmeye Al�ࠌ܌EBURGAZ

2000 / 2000  
71.

M.E.B., Bartȡsankad�ಥtim Okulu. BARTIN쯰>

2000 / 2000  
70.

TMO, 60 ton kapasiteli Elektronik Ta䠠Bask쥲i ve Bask©nalar赠adet)

1999 / 2000  
69.

ZORLU ENERJݬ Bursa Santralà³µ MW İ«inci Kombine Ç¥vrim Sistemi ile ilgili Buhar Tâ©®i ve Kondenser Montajࠔestlerinin Yap�楠ݾletmeye Al�•RSA

1999 / 2000  
68.

ZORLU ENERJݬ Kombine Ç¥vrim SantralΡfta Tanklar̜LEBURGAZ쯰>

1999 / 2000  
67.

TEKSER (BOSEN) Is祲i Kazanµhar Jeneratâ¼ (HRSG), 100t/saat⵨ar Tâ©®i ve Jenerat⼬ Kondenser ve Yardã½ Ekipman ve Te稩zat˯mple Montaj䥳tleri ve ݾletmeye Al�•RSA

1999 / 1999
66.

TMO, Derince Liman Silosu Onar�e ݾletmeye Al�ݚMݔ쯰>

1999 / 1999  
65.

ZORLU ENERJݬ 42 MW' l̍6000 Gaz Tâ©®i ve Jenerat⠍ontaj Testlerinin Yap�楠iå´­eye al�ࠌ܌EBURGAZ

1999 / 1999  
64.

Bİ“ ENERJݬ 45 MW Buhar Tâ©®i Montajࠔestlerin Yap�楠ݾletmeye Al�•RSA

1998 / 1999  
63.

ZORLU ENERJݬ 42 MW'l̍6000 Gaz Tâ©®i ve Jenerat⠍ontaj Testlerinin Yap�楠ݾletmeye Al�ࠂURSA쯰>

1998 / 1999  
62.

GSD (Bİ“ ENERJİ©, Atɳ⵨ar Jenerat⼮¯rulama ve Enstrá® Montaj ݾleri - BURSA

1998 / 1998  
61.

ZORLU ENERJݬ Kombine Ç¥vrim SantralΡfta Tank�lat ve Montaj•RSA쯰>

1998 / 1999  
60.

TEKSER (BOSEN), 50 MW WESTINGHOUSE Gaz Tâ©®i Ve Jenerat⠍ontajÔ¥stlerinin Yap�楠ݾletmeye Al�ࠂURSA쯰>

1998 / 1998  
59.

NOOTER/ERIKSEN (BIS ENERJI), 87 ton/saat buhar ve 47 ton/saat sá« su å´©m kapasiteli Is祲i Kazanµhar Jeneratâ¼ (HRSG) Montaj鬥 Baca İ­alat楠Montaj Testlerinin Yap�楠 ݾletmeye Al�•RSA쯰>

1998 / 1999
58.

MITSUI-T렔rakt⠆abrikas缶enlik Sistemleri. ANKARA쯰>

1998 / 1998  
57.

Bİ“ ENERJݬ 42 MW' l̍6000 Gaz Tâ©®i ve Jenerat⠍ontajÔ¥stlerinin Yap�楠ݾletmeye Al�ࠂURSA

1998 / 1998  
56.

Bİ“Aެ Bİ“ ENERJİ Kombine Ç¥vrim Gaz Santral鬥 Bİ“AŞ Arasä¡ Y㥫 Bas笽 Buhar Boru Hatt�tajࠂURSA쯰>

1998 / 1998  
55.

ZORLU ENERJݬ 35 MW'l̍2500 Gaz Tâ©®i ve Jeneratâ ©le Buhar Tâ©® ve Jeneratâ  MontajÔ¥stlerinin Yap�楠ݾletmeye Al�•RSA

1998 / 1998
54.

UNI-MAR, 480 MW Kombine Ç¥vrim DoᬠGaz Santralಠadet Gaz Tâ©®i ve Jeneratâ ©le 1 adet Buhar Tâ©®i ve Jeneratâ  MontajÔ¥stlerinin Yap�楠ݾletmeye Al�́RMARA EREЌݓݼ/p>

1997 / 1998
53.

Bİ“ ENERJݬ 38 MW'lÇ®E.60001B/Frame 6 tipinde Gaz Tâ©®i ve Jenerat⠍ontajÔ¥stlerinin Yap�楠ݾletmeye Al�•RSA쯰>

1997 / 1997
52.

TMO, 7 adet Kamyon Kald�Platformu, Projelendirme, Temin, Montaj ve ݾletmeye Alma,

1996 / 1998  
51.

BUSKݬ Demirta�cut Ƕp D뼭 Sahasҥhabilitasyonu.
BURSA

1994 / 1996  
50.

ǁMSAN, MDF Fabrika Binas楠Yard㽠 Tesisleri ݮᴠݾleri, Makine ݭalat ve Montajlarݴhal Makine MontajlarࠏRDU༯p>

1994 / 1995  
49.

Bİ“Aެ 50 MW'l젌M-5000 Gaz Tâ©®i veꥮerat⠍ontaj楠ݾletmeye Al�•RSA

1993 / 1993
48.

TMO, 39 adet 60 Tonluk Elektronik Ta䠠Bask쥲i ve Prefabrik Bask©nalar�lat, ݮᴠve Montajݾletmeye Al�賹 de龩k yerde). ﰾ

1992 / 1993  
47.

105 MW Gaz-Tâ©® ve Jeneratâ¼  DemontajΡkliyesi, Montaj楠ݾletmeye Al�ӅYDݞEHİ’ / NAHljVAN쯰>

1992 / 1993
46.

154kV Enerji ݬetim Hatt๰ km. IĞ„IR / NAHljVAN쯰>

1992 / 1992  
45.

2 adet Betonarme ǩmento Silosu ݮᴽ. Hasano졮 - ANKARA쯰>

1991 / 1991  
44.

PTT Radyolink Kuleleri ݭalat ve Montaj i岩 (7 farkl饲de)

1991 / 1991  
43.

TCDD, ݳkenderun-Divri頄emiryolu Elektrifikasyonu Katener Malzeme Temini ve Montaj༯p>

1990 / 1990  
42.

380 kV Trafo Merkezleri (MݍAG-BOYTAŞ©. SݎCAN, GAZ݁NTEP, Dİ™ARBAKIR

1989 / 1992
41.

TCDD Sincan-Eskisehir Demiryolu Elektrifikasyonu Projesi, 280 km.
(IRCON-HݎDİ“TAN / MݍAG)

1989 / 1991
40.

PTT Mensuplar믮ut ܲetim Yap˯operatifi, 400 adet Konut ݮᴽ. ANKARA

1987 / 1987  
39.

BATI ANADOLU Ç©mento Fabrikasಠadet Son Gerilmeli Betonarme Silo ݮᴽ. İšMİ’

1987 / 1987  
38.

TMO 210.000 ton kapasitede ǥlik Silolar ve Yard㽠Binalar�aat ݾleri (Attila Doᮬ Phenix Rousies, MݍAG)

1987 / 1989  
37.

Ankara B쫾ehir Belediyesi, K⽳ K鼠Bitԡnklar˽zg١ԥsisleri ve Is�Tesisleri. ANKARA쯰>

1987 / 1987  
36.

ETİ‚ANK, Fosfat ݾletmeleri Mã³¥sesi, Mazá°½ Sosyal Tesisleri Merkezi Isã¡®tral楠2 adet Baca ݮᴽ. MARDݎ

1986 / 1986  
35.

Esenbo᠈avaalan믮trol Kulesi ݮᴽ. ANKARA

1985 / 1985  
34.

TEK, Afosyal Tesisleri, Merkezi IsÓ¡ntralâ¡£as�aatFޝN쯰>

1985 / 1985  
33.

GֈAS VAKFI, Atat렓anatoryumu Ameliyathane ve Diå² Servisler ݮᴽ. ANKARA쯰>

1985 / 1985  
32.

Karabĥmir ve ǥlik FabrikalarಮKok Fabrikasͥrkezi Is㡮tral⡣a ve Gaz Kanallar�aatˁRAB܋쯰>

1985 / 1985  
31.

TUSAެ OGD Merkezi Bina ݮᴽ. M䥤 - ANKARA쯰>

1985 / 1985  
30.

MKEK, ǡnk�硫savar, Top ve Makine Fabrikasͥrkezi Is㡮tral�aatǁNKIRI

1984 /1984  
29.

Efes Pilsen Anadolu Birac� ǵmra Malt Tesisleri, 5.000m3堄eposu, AtÓµ Deposu ve Altyap䥳isleri ݮᴽ. ǕMRA

1983 / 1985  
28.

TEK, Kangal Termik Santralಠadet Betonarme Baca ݮᴽ,120m.
Kangal - Sİ–AS

1983 / 1985
27.

Kayar Kalͼ橲li鬠Karakaya K಼s橹adݮᴽ.쯰>

1982 / 1982  
26.

TRT, Elbistan TV Verici ݳtasyonu ve Yard㽠Tesisleri ݮᴽ.
ELBİ“TAN쯰>

1982 / 1986  
25.

Efes Pilsen Anadolu Birac� ǵmra Malt Tesisleri 30.000 ton Silo ve Y쥭e - Bo촭a Binas�aatlarǕMRA

1982 / 1984
24.

Aziz Ya㽠Un Fabrikasөlo ݮᴽ, 10.000 ton.
UZUNK֐Rܠ

1982 / 1982  
23.

MSB, GATA Merkezi Is㡮tral�aatࠁNKARA쯰>

1981 / 1982  
22.

TEK, ǡy衮 Termik Santralಠadet Betonarme Baca ݮᴽ, 120m. ǡy衮- ANKARA

1981 / 1982  
21.

Mİ”, M䥾arlÓ©tesi Isã¡®tralİ«mal ݮᴽ.
ANKARA쯰>

1981 / 1982  
20.

Ereì© Demir Ç¥lik ݾletmeleri, Soyunma ve Yá®­a Binas�aat༢r /> EREЌݠ

1980 / 1981  
19.

Trakya Yaì½ Tohumlar Tarඥ Satࠋooperatifleri Birli鬠ǯrlu Silosu ݮᴽ, 8.000 ton. ǏRLU쯰>

1980 / 1981
18.

Konut ݮᴽ. Gaziosmanpa좲 /> ANKARA쯰>

1980 / 1983  
17.

EGE Birac�Akk頂etonarme Arpa Silosu ݮᴽ, 10.000 ton.
KONYA쯰>

1979 /1980  
16.

EGE Birac� Silo ve De鲭en ܮitesi Temel, Fore Kazݮᴽ.
İšMݒ쯰>

1978 / 1978  
15.

EGE Birac�Ac幵 Betonarme Arpa Silosu ݮᴽ, 10.000 ton.
KONYA쯰>

1979 / 1980  
14.

EGE Birac� ݺmir Bira Fabrikasࠂetonarme Silo ݮᴽ, 5.000 ton.
İšMݒ쯰>

1978 / 1978  
13.

EGE Birac� Afyon Malt Tesisleri, Dozajlama Silosu ݮᴽ, 3000 ton.
AFYON

1978 / 1978  
12.

SEKA, Su Alma ve Ar�Tesisleri ݮᴽ.
S݌݆KE쯰>

1978 / 1981  
11.

Golf Kul젅tlik Tesisleri, ǥvre Koruma Tesisleri.
ANKARA쯰>

1978 / 1978  
10.

TCDD, Sivas Beton Travers Fabrikasgrega SilolarƯre Kazݮᴽ. Sİ–AS쯰>

1978 / 1978  
09.

PETLAS, Lastik Fabrikasǥvre Koruma Tesisleri.
KIRŞ…Hݒ쯰>

1978 / 1978  
08.

MKEK, Polatl롺楠ݾ Makinalarơbrikasǥvre Koruma Tesisleri.
POLATLI쯰>

1978 / 1978  
07.

MKEK, ǡnk�硫savar, Top ve Makine Fabrikasǥvre Koruma Tesisleri. ǁNKIRI

1977 / 1978  
06.

DLH, Adana Havaalan믮trol Kulesi ݮᴽ.
ADANA쯰>

1977 / 1977  
05.

DLH, Trabzon Havaalan믮trol Kulesi ݮᴽ.
TRABZON쯰>

1976 / 1976  
04.

DLH, Antalya Havaalan믮trol Kulesi ݮᴽ.
ANTALYA

1976 / 1976  
03.

K伲 Bakanl�M堝nᴽ .
ǁNKIRI

1976 / 1976  
02.

ݾhan�aat༢r /> HACIBEKTAޠ

1975 / 1975  
01.

K伲 Bakanl�M堝nᴽ.
HACIBEKTA޼/p>

1975 / 1976  
 

 
 

ana sayfa | şirket profili | faaliyet alanları | projeler | mimag enerji | baymina enerji | iletişim

izci sok. no: 18 g.o.p ankara tel: 312.436 3036 faks: 312 437 2853 e-posta: info@mimag.com.tr